Junior Achievement  (JA) është organizata më e madhe në botë, e cila edukon dhe frymëzon të rinjtë për të vlerësuar lirinë e sipërmarrjes, biznesit dhe ekonomisë në dobi të përmirësimit të cilësisë së jetës së tyre.

Junior Achievement është një program shkollor, i cili me metodologjinë e tij praktike iu përcjell të rinjve njohuri mbi sipërmarrjen dhe i përgatit dhe frymëzon ata për të qenë të suksesshëm në tregun e ekonomisë globale. Programi Junior Achievement (JA) iu mëson të rinjve si të krijojnë biznese të cilat hapin vende të reja pune, si dhe vlerat dhe aftësitë sipërmarrëse që iu vijnë në ndihmë për të gjeneruar të ardhura dhe për t’i menaxhuar paratë e tyre.

Junior Achievement shtrihet në më shumë se 176 shkolla të mesme dhe paralelisht në të gjitha shkollat e arsimit bazë (sistemi k-9), duke përfshirë këtë vit mbi 150,000 fëmijë e nxënës. 

Junior Achievement ndër vite

 

Junior Achievement në Shqiperi

 

 

JUNIOR ACHIEVEMENT

FUQIZON TË RINJTË PËR TË ZOTËRUAR SUKSESIN E TYRE!